formatura-logo


Rešenje u oblaku za edukaciju i obuku

    VIŠE

O nama

Formatura se bavi projektima koje najčešće povezuju termini - edukacija, onlajn, obuka, IT, video i audio produkcija, rešenja u oblaku...

Formatura je 2012. godine započela realizaciju pionirskog projekta u Srbiji - onlajn portala za đake 5-8. razreda pod imenom "SuperŠkola". Nakon 3 godine, usluga "SuperŠkola" je počela sa radom, a đacima i roditeljima je ponuđeno preko 100 sati edukativnog materijala uz mnoštvo dodatnih funkcionalnosti.

Danas, Formatura koristi svoje iskustvo u onlajn edukaciji kako bi klijentima pomogla u unapređenju i smanjenju troškova iz oblasti interne edukacije i obuke.


Uz pomoć prethodno prikupljenih znanja, Formatura sarađuje sa kompanijama i profesionalnim udruženjima kako bi, za svakoga od njih, kreirala

Rešenje u oblaku za edukaciju i obuku


Vođene ovim putem, kompanije koje imaju potrebe za internom obukom, kao i profesije u kojima postoji permanentna edukacija kroz seminare i kurseve, značajno i brzo smanjuju svoje troškove uz podizanje kvaliteta obuke.

Neke od funkcionalnosti ovakvih rešenja su:
• stalna raspoloživost sadržaja
• značajno niže cene obuke
• usluga u oblaku - bez instalacija i održavanja
• implementacija svih vrsta plaćanja
• širok spektar mogućnosti prilikom kreiranja kurseva i postavljanja sadržaja
• testiranje, ocenjivanje i sertifikovanje znanja korisnika
• iscrpno izveštavanje

Pored ponude rešenja u oblaku, Formatura nudi i usluge snimanja i produkcije video materijala, te na ovaj način zaokružuje celokupnu ponudu u ovoj oblasti.

SuperŠkola

Preduzeće Formatura je 2012. godine započelo kreiranje ambicioznog projekta koji se bavi onlajn edukacijom đaka - SuperŠkola. /LINK

Nakon analize tržišta u našoj zemlji i konstatacije da je onlajn učenje u svetu izuzetno zastupljen i rado korišćen vid učenja, odlučeno je da se kreira usluga koja bi, za početak, bila usmerena ka đacima viših razreda osnovne škole. Anketiranje roditelja i pozitivni rezultati dobijeni nakon testiranja đaka, dali su smernice za razvoj samog projekta.

Nakon 18 meseci, tim od 40 ljudi je finalizirao produkciju od preko 100 sati edukativnog materijala koji u potpunosti prati plan i program Ministarstva prosvete.

Osim pomenutog video sadržaja koji je kreiran za 4 predmeta - matematiku, srpski jezik, fiziku i hemiju, SuperŠkola je svoj servis obogatila sa dodatnim funkcionalnostima - testovi za proveru znanja, funkcija "pitaj nastavnika SuperŠkole", "Riznica znanja" i testovi za pripremu mature.

Od novembra 2013. godine kada je usluga i zvanično zaživela, SuperŠkole ima izuzetno pozitivne ocene korisnika i ambiciozne planove za proširenje svoje usluge.

SuperŠkola tesno sarađuje sa školama, profesorima, blogerima, humanitarnim organizacijama, kompanijama, roditeljima - celokupnom zajednicom koja je, na neki način, uključena u edukaciju u Srbiji. Ukoliko vam je naša usluga interesantna - kontaktirajte nas. Pronaći ćemo zajednički modalitet saradnje.Kurs poslovne komunikacijeKurs poslovne komunikacije je nastao kao rezultat prepoznavanja potreba kompanija da dodatno edukuju svoje zaposlene u okvirima poslovnog ponašanja, pismenosti i komunikacije i tako podignu/očuvaju poslovni imidž svog preduzeća.

Ovaj kurs je namenjem zaposlenima u svakom sektoru kompanije kako bi se unapredio set elementarnih znanja neophodnih za svakodnevno funkcionisanje u radnom okruženju.

Kurs poslovne komunikacije se sastoji iz šest segmenata, a osnovni sadržaj svakog segmenta se nudi u formatu video klipa prosečnog trajanja od 20 minuta. Kroz video formu, uz pomoć spikera, grafičkih ispisa i igranih priloga, polaznici mogu na dinamičan način usvojiti znanja iz datih oblasti.

Uz pomenuti video sadržaj, svaki segment sadrži i prateći pisani dokument koji na sažet način predstavlja znanja izložena u video materijalu.

Na kraju, za svaki deo kursa, predviđen je test koji ispituje nivo usvojenog znanja od strane polaznika.

Kurs poslovne komunikacije je podeljen na sledećih šest segmenata:

1. Pismena komunikacija
2. Poslovni pregovori i poslovni razgovori
3. Osnovna pravila jezičke kulture
4. Administrativni funkcionalni stil
5. Neverbalna komunikacija
6. Nastup kompanija na društvenim mrežama

Rezultat uspešno završenog kursa je unapređeno znanje svakog polaznika u osnovnim oblastima poslovnog okruženja. U individualnom smislu to rezultuje povećanim samopouzdanjem i većom radnom etikom, a u kumulativnom efektu za kompaniju, boljim poslovnim rezultatima i kvalitetnijim imidžom kompanije.

Kurs poslovne komunikacije je kreiran od strane stručnog autorskog tima, na čelu sa:

Dr Svetlana Slijepčević, saradnik u Institutu za srpski jezik SANU, osnivač i urednik Jezikofila, predavač u Međunarodnom slavističkom centru Filološkog fakulteta, saradnik Produkcijske grupe Mreža na više projekata, saradnik Gradskog sekretarijata za kulturu u kampanji Negujmo srpski jezik i dr.

Dr Marina Nikolić, naučni saradnik u Institutu za srpski jezik SANU i docent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Član Matice srpske kao i Odbora za standardizaciju srpskog jezika.Kontakt

Adresa
Omladinskih brigada 152 / 23
Novi Beograd, RS - 11070
SRBIJA

Pošaljite Imejl    

Info
PIB: 107814084
Matični broj: 20877154


Politika bezbednosti informacija
Politika kvaliteta© 2020 Formatura         © Design By Webix Design